Сертифицирано бришење на податоци од сите Ваши мемориски уреди.

Напредна технологија за бришење на податоци

Доверливо, сигурно и неповратно бришење на податоци кои што не може да се вратат ниту со форензичка процедура.

Законска усогласеност

За секој избришан мемориски уред издаваме сертифициран извештај во согласност со GDPR, ISO 27001 стандард и локалните законски акти.

Е-отпад

Ослободете се од непотребната електронска опрема. Во соработка со овластена компанија за рециклирање на електронски отпад, нудиме бесплатно отстранување и рециклирање на електронскиот отпад.

Ризици од неправилно бришење на податоци

  • Неовластен проток на доверливи податоци (data spills/leaks)
  • Потенцијални парични казни поради неусогласеност со стандарди (GDPR) и закони (Закон за Заштита на Лични Податоци)
  • Откривање на деловни тајни и лични податоци
  • Нарушување на угледот на компанијата
  • Потенцијално губење на клиенти

Придобивки

  • Комплетно и неповратно бришење на податоци
  • Сертифициран извештај за успешно бришење за секој уред
  • Подобрена заштита и безбедност на податоците
  • Електронските уреди безбедно може повторно да се употребат
  • Извештај (audit log) со детали за процесот на бришење, кој што може да се употреби за ISO 27001 сертификација, IT audit или постигнување на GDPR усогласеност

Сертификати на софтверот

Софтверот кој го користиме ги исполнува сите меѓународни регулаторни и технички стандарди, а воедно е и единствениот софтвер за бришење на податоци кој е сертифициран со NIAP EAL 2+ безбедносен стандард издаден од Американската организација National Information Assurance Partnership (NIAP). Овој сертификат значи дека софтверот е во согласност со следните меѓународни регулаторни и технички стандарди:

Глобални Клиенти

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

TOP